ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.touched.jewelry (εφεξής και «Ιστοσελίδα» ή «εμείς»), είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, που ανήκει στην ατομική επιχείρηση της Αχιλλεοπούλου Γεωργίας (εφεξής και «Διαχειρίστρια»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 39, 11147, με αριθ. ΓΕΜΗ 161967503000, ΑΦΜ 125477786, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, και με τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210-8649385

Email: info@touched.jewelry

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας προς τους όρους αυτούς. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, συνεπώς οι επισκέπτες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενό τους. Η τροποποίηση δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον πελάτη, ως προς τους όρους που συνδέονται με τις παραγγελίες αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Διαχειρίστριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (www.touched.jewelry) είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διαχειρίστριας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Διαχειρίστρια δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει στην Ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπηρεσιών και συναλλαγών.


Η Διαχειρίστρια, στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και πρακτικών, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην Ιστοσελίδα ή για λάθη τρίτων μερών, που δεν ήταν δυνατό να εντοπισθούν ή να αποτραπούν ή εκ παραδρομής, βάσει των ως άνω αρχών, δεν εντοπίσθηκαν.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας «ως έχουν». Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μεταξύ εμφάνισης στην Ιστοσελίδα και εκτύπωσης, για τις οποίες η Διαχειρίστρια δεν δεσμεύεται και δεν φέρει ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, για προϊόντα που αγοράζονται από τον χρήστη/πελάτη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου και εκτυπώνονται από τον ίδιο, η Διαχειρίστρια δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα της ηλεκτρονικής/ψηφιακής εμφάνισης σε συσκευές του πελάτη ή της εκτύπωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Διαχειρίστρια, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών, ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ιστοσελίδας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.


Η Διαχειρίστρια πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας γενικώς. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας, επιδιώκοντας να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες. Ωστόσο, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).


Η Διαχειρίστρια εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της Ιστοσελίδας, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και ακεραιότητας των συσκευών τους.


Σε κάθε περίπτωση, η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και προϊόντων, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει την Ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, που προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στη Διαχειρίστρια ή σε οποιονδήποτε τρίτο, που προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας ή περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.


Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει διακρίσεις βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού
  • να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών
  • να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου
  • να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του επισκέπτη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Στις περιπτώσεις που η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο επισκέπτη ή στην Ιστοσελίδα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενό τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο επισκέπτης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.


Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του επισκέπτη.


Οι επισκέπτες δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την κίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Διαχειρίστριας για παράνομες πράξεις, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Διαχειρίστριας ή τρίτου.


Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί, εύλογοι και αναλογικοί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός της Ιστοσελίδας. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Διαχειρίστριας και η Διαχειρίστρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Διαχειρίστρια σάς παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τη Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων ευνοϊκότερων για τη Διαχειρίστρια ή αναγκαστικού δικαίου, τυχόν ευθύνη της Διαχειρίστριας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαριά αμέλεια. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.